14 februari 2012

Imagine maakt zich op voor De Grote Finale

Het is zover, de profielwerkstukken zijn ingeleverd en worden beoordeeld. Nu is het afwachten in spanning… welke voorstellen zullen geselecteerd worden voor de finale?

Zeventien mooie businessplannen, dat zijn zeventien wetenschappelijke, innovatieve en duurzame ideeën hoe je met Life Sciences mensen in ontwikkelingslanden kunt helpen aan kennis en welvaart. Aan de Leescommissie de schone maar moeilijke taak om deze voorstellen te beoordelen en een selectie te maken voor De Grote Finale.

De deelnemers van de Imagine Scholierencompetitie hebben een heel traject doorlopen. Na de Kick Off Meeting in oktober hebben ze (onder begeleiding van de betreffende wetenschapper en eventueel hun docent) een literatuur vooronderzoek gedaan en zich ingelezen in het onderwerp. Hierna hebben zij met de vergaarde kennis samen met de wetenschapper een practicum bedacht en ook daadwerkelijk uitgevoerd. Dit was even spannend, zouden er wel de gewenste resultaten uitkomen? Vervolgens hebben de leerlingen een ontwikkelingsland gekozen waarin hun project het beste uitgevoerd zou kunnen worden. Wordt het Ghana, Kenia, of toch een land in Zuid-Amerika of Azië? Het geselecteerde land, de resultaten van het practicum en het projectidee moesten ze in hun profielwerkstuk omschrijven als een een businessplan. Om meer te leren over hoe je een businessplan opstelt, en ook wat ondernemen in een ontwikkelingsland precies inhoudt, hebben ze een workshop duurzaam ondernemen gevolgd. Al deze ingrediënten samen kunnen niet anders dan leiden tot prachtige profielwerkstukken!

Op dit moment worden de ingezonden profielwerkstukken beoordeeld. De Leescommissie bestaat uit onafhankelijke experts die kritisch doch rechtvaardig zullen oordelen. Zij waarborgen een eerlijke gang van zaken en selecteren de beste voorstellen voor de finale. Over enkele weken zullen zij hun selectie bekend maken.

De spanning loopt op… wie zal er doorgaan naar de finale?!
Dit horen jullie begin maart!

Lees ons Magazine online

Heb jij het Imagine Lustrum Magazine al gelezen? Nu ook online beschikbaar via deze link!
Een (Engelstalig) blad over 10 jaar IMAGINE, vol innovatieve projecten, spectaculaire experimenten, getalenteerde scholieren, inspirerende wetenschappers en duurzaam ondernemerschap in ontwikkelingslanden.

Liever een papieren versie ontvangen? Stuur je verzoek met je postadres naar info@verwijder-dit.foundation-imagine.org en we sturen je een exemplaar toe.